Doug 4
Previous Next
Doug 4 - Oil on masonite, 8" x 10"